Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart

Østrigeren Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) er en af verdens mest berømte komponister. Han blev født i Salzburg og var det, man kaldte et vidunderbarn. Allerede som 6-årig rejste han rundt ved fyrstehofferne sammen med sin far og spillede violin, og allerede som 11-årig komponerede han sin første opera. Som voksen tilbragte han en del år i Wien, men rejste også rundt. Han var ikke fastansat ved noget bestemt operahus, men arbejdede som freelancer og udførte sit arbejde på bestilling. Han var enormt produktiv og dedikeret til sit arbejde. Mozart mestrede stort set alle kompositionsteknikker, og han forstod til fulde at anvende de musikalske virkemidler til at fremhæve en bestemt karakter eller begivenhed i operaen. Arierne i hans operaer er tilpasset teksten, og både form og orkestrering blev anvendt kreativt til at understrege det dramaturgiske handlingsforløb.

På Mozarts tid var operaens sange (arier og duetter) mest en stillestående refleksion over det, som lige var foregået i recitativet. Men Mozart indførte ensembler på op til syv personer, hvor handlingen tillige skrider frem, og det var banebrydende inden for opera på den tid. Han var dog ikke med til at revolutionere operaen på samme måde som Wagner, men han forstod til fulde at udnytte de muligheder, som var, når han komponerede sine værker.

Mozart begyndte altid sine operaer med at skrive librettoen, som så inspirerede ham til forskellige kompositionsteknikker, der kunne fremhæve dramaturgien i operaen. Musikken, som han anså for at være det vigtigste i en opera, blev brugt til at understøtte dramaet på en måde, som var naturalistisk.

Nogle er Mozarts mest kendte operaer er Figaros bryllup, Don Giovanni og Cosi Fan Tutte.

Han er desuden kendt og elsket for syngespillene Tryllefløjten og Bortførelsen fra Seraillet, som også er blandt nogle af de mest opførte af hans værker helt op til nutiden.

Memoir